Dochody Budżetu

program służy do ewidencjonowania oraz rozliczania opłat lokalnych.

Program pozwala na obsługę takich rodzajów należności jak:

 •  Opłaty za media,
 •  Najem lokalu, mieszkania,
 •  Opłata targowa,
 •  Renta planistyczna,
 •  Opłata skarbowa,
 •  Opłata uzdrowiskowa, miejscowa,
 •  Opłaty dodatkowe,
 •  Zajęcie pasa drogowego,
 •  Opłata adiacencka,
 •  Opłata za parkingi, reklamy,
 •  Mandaty, grzywny, kary,
 •  Sprzedaż mienia gminy,
 •  Taksa klimatyczna.

Program zapewnia:

 •  współpracę z programami pakietu DISTRICTUS,
 •  współpracę z Modułem współpracy z Ewidencją Gruntów,
 •  współpracę z Modułem Płatności Masowych,
 •  rozliczanie konta płatnika w oparciu o moduł Windykacji,
 •  definiowanie własnych rodzajów należności oraz szablonów umów,
 •  wystawianie faktur, tworzenia rejestrów VAT, refakturowanie,
 •  nanoszenie aneksów do umów, korekt do należności,
 •  wprowadzanie własnych informacji dodatkowych dla rozliczanych umów i należności.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 •  Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 •  Przeglądanie stanu kont płatników,
 •  Wsparcie egzekucji należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 •  Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 •  Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 •  Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 •  Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 •  Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 •  Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 •  Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 •  Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 •  Zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 •  Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.