Ewidencja Ludności

DISTRICTUS – Ewidencja Ludności

jest programem posiadającym cechy Rejestru Mieszkańców zdefiniowanego w ustawie o ewidencji ludności. Program jest zasilany danymi z rejestru PESEL (ŹRÓDŁO) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Program Districtus – Ewidencja Ludności "plus" składa się z dwóch modułów : DISTRICTUS – Ewidencja Ludności i DISTRICTUS – Rejestr Wyborców. Zintegrowanym elementem jest aplikacja SRP-komunikator zapewniająca łączność ze Źródłem.

Program DISTRICTUS - Ewidencja Ludności zapewnia:

  •  Prowadzenie Rejestru Mieszkańców,
  •  Prowadzenie Rejestru Cudzoziemców,
  •  Drukowanie zaświadczeń, poświadczeń, potwierdzeń,
  •  Generowanie zestawień statystycznych,
  •  Prowadzenie obsługi kwalifikacji wojskowej,
  •  Prowadzenie równocześnie obsługi rejestru wyborców (stały) jak i spisów wyborców (na wybory),
  •  Przeprowadzanie dowolnych typów wyborów (w tym lokalnych),
  •  Wykonanie kwartalnych meldunków wyborczych,
  •  Wydruk list wyborców i zaświadczeń do głosowania,
  •  Współpracę z programami pakietu DISTRICTUS.