Fakturowanie

Fakturowanie -  moduł pakietu DISTRICTUS pozwalający na wykonywanie wszystkich niezbędnych funkcji związanych z prowadzeniem rejestrów sprzedaży. Umożliwia dynamiczne wystawianie i drukowanie faktur związanych ze sprzedażą w zakładzie pracy, instytucji czy urzędzie.

Podstawowymi funkcjami systemu są: 

  • obsługa rozrachunków - pozwalająca na prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz rozrachunków z kontrahentami (kontrola zobowiązań, obroty). Możliwe jest przeglądanie kont rozrachunkowych kontrahentów, danych kontrahentów oraz uzyskanie wydruków dotyczących sald.
  • fakturowanie - jest to podstawowa funkcja programu służąca do przyjmowania i wystawiania dokumentów związanych ze sprzedażą (faktury VAT oraz rachunki). Możliwe jest również uzyskanie zestawień wystawionych dokumentów według terminów, kontrahentów oraz towarów.
  • kontrola płatności - pozwala na rejestrację oraz kontrolę płatności za faktury, wyszukiwanie faktur niezapłaconych (według kontrahentów) oraz terminów płatności.
  • administrowanie systemem - funkcje umożliwia administratorowi gospodarowanie użytkownikami i notowanie sesji (kto, kiedy i co robił w  programie) a operatorowi podjęcie działań administracyjnych związanych z definiowaniem słowników ustawiających pracę programu.

Podstawowe wydruki programu to:

  • Faktura VAT,
  • Rachunek sprzedaży,
  • Ewidencja sprzedaży,
  • Faktury według kontrahentów,
  • Zestawienie faktur według daty, płatnika, sygnatury.