Kadry i Płace

DISTRICTUS - Kadry i Płace 

jest programem przeznaczonym do prowadzenia pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników, wspomagającym zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników zatrudnionych w różnych jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach im podległych. Wszystkie informacje w bazie danych gromadzone są w przejrzystej oraz czytelnej postaci i w każdej chwili dostępne są w formie raportów (wydruków).

Program Districtus - Kadry i Płace składa się z dwóch modułów : DISTRICTUS - Kadry i DISTRICTUS - Płace. Mogą one pracować samodzielnie lub być zintegrowane.

Program DISTRICTUS - Kadry i Płace zapewnia:

 •  Naliczanie wypłat dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i umowy cywilnorpawne,
 •  Wypłacanie diet lub wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów i sołtysów,
 •  Automatyczne naliczanie płac na podstawie danych o składnikach,
 •  Automatyczne rozliczenie z ZUS/US,
 •  Automatyczne przeliczenie procentu dodatku stażowego po wprowadzeniu wcześniejszych zatrudnień,
 •  Wygenerowanie przelewów w postaci elektronicznej,
 •  Wygenerowanie dla jednego pracownika przelewów na więcej niż jedno konto bankowe,
 •  Elektroniczne wysyłanie PIT-ów,
 •  Automatyczne wyliczanie podstawy zasiłków oraz wygenerowanie wydruku szczegółów wyliczeń,
 •  Obsługę potrąceń z wynagrodzeń (np. Kasy Zapomogowo Pożyczkowe , ZFŚS) z jednoczesną weryfikacją zadłużenia,
 •  Automatyczne uzgadnianie składki na ubezpieczenia we wszystkich wypłatach w obrębie jednego miesiąca,
 •  Naliczenie wypłat dodatkowych (np. 13-tek, dodatków uzupełniających) dla pracowników zwolnionych z zastosowaniem podstawowych kosztów uzyskania,
 •  Automatyczną weryfikację potrzeby naliczenia odpisu na Fundusz Pracy sprawdzając datę urodzenia oraz wysokość wynagrodzenia,
 •  Wygenerowanie dokumentów księgowych, które po zatwierdzeniu list są możliwe do szybkiego zadekretowania w programie DISTRICTUS - System Finansowo-Księgowy "PREMIUM".
 • Współpracę z Rejestratorami Ewidencji Czasu Pracy (RCP).